❤️Gay Sohbet Hattı❤️️

Ankaralı Duman

Ankaralı Duman MERHANA BEN DUMAN ANKARADA YAŞ IYORUM 42 YAŞ IMDAYIM Sİ ZE ANLATACAĞ IM öyküm Bİ RAZ önceki fakat büsbütün TARAFIMDAN YAŞ ANMIŞ Bİ R hadise öyküme BAŞ LAMADAN evvel BURADA OKUDUKLARIMIN BAZISININ HAYAL Ü RÜ NÜ OLDUĞ UNU TAHMİ N EDİ YORUM sebebi HER KADIN GÖ TTEN Sİ Kİ LMEK İ STEMEZ Bİ RDE GÖ TÜ NDEN Ç IKAN YARAĞ I Kİ M Ağ ZINA ALIR dostlar LÜ TFEN GERÇ EKLERİ YAZALIM öyküme GELİ NCE ANKARADA OTURANLAR Bİ Lİ R 70 Lİ YILLARIN İ Kİ NCİ YARISI İ Dİ O YILLARDA TOPLU TAŞ IM ARACI OLARAK yalnızca BELEDİ YE OTOBÜ SSLERİ VARDI doğal BENDE O ZAMANLAR DELİ KANLIYIM Bİ R MART GÜ NÜ KALABALIK Bİ R BAHÇ ELİ ARABASINA Bİ NDİ M MAKSADIM HER ZAMNKİ Gİ Bİ kadınlara SÜ RTÜ NMEK VE OKŞ AMAKTI FIRSAT BULURSAM KIZILAY Gİ MANIN Ö NÜ NDEN Bİ NDİĞİ M KALABALIK OTOBÜ STE Bİ NEREKEN rastlantı Ö NÜ MDE UZUN BOYLU OTUZ YAŞ LARINDA hoş Bİ R kadın VARDI SIKIŞ TIRARAK OTOBÜ SE Bİ NDİ K BAYANIN UZUN Bİ R MAKSİ MANTOSU VARDI O YILLARDA MODA İ Dİ BEN derhal İ LK FIRSATTA BAYANA TEMAS ETMEYE BAŞ LADIM BAKTIM sound Ç IKARMIYOR CESARETLENEREK ELİ Mİ MANTONUN YIRTMACINDAN SOKARAK OKŞ AMAYA BAŞ LADIM BENİ MKİ DE YAVAŞ YAVAŞ KALKMAYA BAŞ LADI kadın DÖ NÜ P BANA BAKARAK GÜ LÜ MSEDİ BU GÜ LÜ MSEME BENİ DAHADA CESARETLENDİ RDİ BEN DAHA İ LERİ YE Gİ DEREK AMINI OKŞ AMAYA BAŞ LADIM OTUBÜ SDE Gİ DERK KALABALIKLAŞ IYORDU ODA KENDİ Nİ GERİ YE düzgün İ TEREK BANA ARKASINI güzelce DAYADI  ELİ Nİ DE YARAĞ IMI OKŞ UYORDU BEN DÜĞ MELERİ AÇ IP ELİ NE VERDİ M ansızın ELİ Nİ Ç EKTİ BEN yeni baştan ELİ Nİ GETİ REREK BENİ MKİ İ LE BULUŞ MASINI SAĞ LADI BEN güzelce HEYACANLANMIŞ TIM aniden YARAĞ IMI KALÇ ALARININ ARASINA ALDI VE Rİ TMİ K HAREEKETLER YAPIYORDU  fazla SICAK KALÇ ALARI VARDI BEN DAHA çok DAYANAMADIM BOŞ ALDIM BEN BOŞ ALINCA Bİ R zaman DAHA Ö YLE DURDUK BEN TOPARLANDIM PANTOLONUMUN Ö NÜ NÜ KAPATTIM yeni baştan DÖ NDÜ VE GÜ LDÜ  İ Kİ DURAK SONRA İ NMEK maksadıyla KAPIYA YAKLAŞ IRKEN BANA İŞ ARET ETTİ BENDE PEŞİ NDEN İ NDİ M BENİ TAKİ P ET DEDİ Bİ RAZ YÜ RÜ DÜ KTEN SONRA Bİ R APARTMANA Gİ RDİ BEN KORKTUM PEŞİ NDEN Gİ Dİ P Gİ TMEMEKTE KARARSIZ KALMIŞ TIM GENÇ LİĞİ NDE VERDİĞİ HEYECANLA ARKASINDAN Gİ RDİ M BENİ BEKLİ YORDU NEREDE KALDIN acele OL Bİ RAZ Dİ YE BANA KIZDI PEŞİ NDEN  İ Kİ NCİ KATA Ç IKTIK çabuk İ LE KAPIYI AÇ TI VE İ Kİ Mİ Z AYNI zamanda İÇ ERİ Gİ RDİ K ARTIK BENİ M AKLIMA horror FALAN GELMİ YORDU derhal BANA YUMULDU fazla hoş Ö PÜŞÜ YORDU BEN FAZLACA Bİ RŞ EYDE Bİ Lİ Mİ YORDUM AÇ IKCASI Bİ R İ Kİ PARALI FAHİŞ ELERLE birlikte OLMUŞ TUM O ZAMANA KADAR BENİ HEM Ö PÜ YOR HEMDE ufak SEVGİ Lİ M Ü STÜ MÜ BAŞ IMI BATIRDIN Dİ YORDU VE SALAONA GEÇ Tİ K BANA RAHAT OLMAMI SÖ YLEDİ BEN OTURDUM Bİ R Sİ GARA YAKTIM şuan KULLANMIYORUM Bİ RAZ BEKLEDİ M AZ SONRA fazla ateşli Bİ R Mİ Nİ GECELİ K VE ELİ NDE İ Kİ KADEH İÇ Kİ YLE GELDİ BEN gene HEYCANLANMIŞ TIM İÇ Kİ LERİ Mİ Zİ İÇ MEYE BAŞ LADIK MEZE OLARAK DUAKLARIMIZI VERİ YORDUK Bİ RBİ Rİ Mİ ZE Bİ RAZ Ö YLE SEVİŞ Tİ KTEN SONRA BENİ KENDİ, ELLERİ YLE SOYDU BENDE ONUN VARLA YOK ARASIOLAN GECELİĞİ Nİ Ç IKARTTIM MUHTEŞ EM VUCUDU VARDI GÖ HÜ SLERİ Nİ Ö PÜ YOR SIKIYORDUM O SEVGİ Lİ M çabuk ETME YAVAŞ Dİ YORDU BENİ Ö PMEYE BAŞ LADI VE YARAĞ IMI AĞ ZINA ALDI İ LK kez YARAĞ IMI Bİ R KADIN Ö PÜ YORDU DAYANILMAZ haz ALIYORDUM NEREDEYSE BOŞ ALACAKTIM bilinen İŞİ N İÇİ NDE TOYLUK VAR KENDİ Mİ denetleme EDEMİ YORUM fakat SEVGİ Lİ M fazla İ Yİ Bİ Lİ YORDU BENİ M HAREKETLERİ MDEN ANLIYOR AĞ ZINDA Ç IKARIYOR Bİ RAZ Dİ NLENDİ Rİ YORDU SONRA SIRT Ü STÜ YATTI SENDE BENİ MKİ Nİ YALA DEDİ İ LK kez Bİ R AMCIK YALAYACAKTIM BAŞ LADIM Ö PMEYE YAVAŞ YAVAŞ sakso çekmeye ALTIMDA İ Nİ LTİ LER Gİ TTİ KÇ E FAZLALAŞ IYORDU HADİ SOK ERKEĞİ M GEÇİ R BANA DEDİ BENDE UZATMADAN  derhal İÇİ NE Gİ RDİ M İÇİ NE Gİ Rİ NCE SEN devinim ETME BANA BIRAK DEDİ O GERÇ EKTEN fazla hoş Sİ KİŞİ YORDUBAŞ LADI İÇİ MDE KIVIRMAYA KIVIRIKENDE NEREDEYSE BAĞ IRIYORDU VE BEN BOŞ ALDIM SANIYORUM ODA BENİ MLE birlikte Bİ TTİ Ö YLECE Bİ RAZ YATTIK SONRA KALK SEVGİ Lİ M İŞİ Mİ Z DAHA Bİ TMEDİ DEDİ birlikte BANYOYA Gİ TTİ K DUŞ ALDIK yeni baştan YATAĞ A GEÇ Tİ K BEN Sİ GARA İÇ ERKEN O Gİ TTİ ELİ NDE gene alkol VE Bİ R TÜ P Çİ Kİ LOTA VARDI İÇ Kİ LERİ İÇ ERKEN SEVİŞİ YORDUK BENDE YAVAŞ YAVAŞ İŞİ ÖĞ RENMİŞ Tİ M BAŞ LADIM AMINI OKŞ AMAYA PARMAĞ IMI SOKUYORDUM İÇİ NE YAVAŞ YAVAŞ ISLANIYORDU AMI BANA UZAN DEDİ UZANDIM ELİ NDEKİ Çİ Kİ LOTAYI yarrağıma iyice devam ettik Bİ RAZDA AMINA becerdi şuan 69 POZİ SYONU OLARAK Bİ LDİĞİ M POZİ SYONA GEÇ Tİ K KARŞ ILIKLI YALIYORDUK BEN ONUN AMININ Dİ Bİ NE Gİ TTİ KÇ E O YARAĞ IMI BOĞ AZINA KADAR SOKUYORDU BEN HER AN AĞ ZINA BOŞ ALABİ Lİ Rİ M Dİ KKAT ET DEDİ M fakat BENİ adeta DUYMAMIŞ Gİ Bİ DAVRANIYORDU BEN AMINI YALADIKÇ A O İ NLİ YOR  yarrağımı DAHA HIZLI YALIYORDU VE BEN AĞ ZINA PATLADIM SANIYORUM ODA BENİ M AĞ ZIMA PATLATMIŞ TI İ Kİ Mİ ZDE YATAĞ A UZANDIK BEN YORULMUŞ TUM Ö YLE KONUŞ MADAN Bİ RAZ Dİ NLENDİ K VE KALK ARTIK Bİ RŞ EYDE SORMA BANA DEDİ birlikte DUŞ A Gİ TTİ K DUŞ ALDIK BEN ONU Bİ RAZDAHA OKŞ ADIM DUŞ TA SANIYORUM ZAMANI YOKTU BENİ MKİ gene KALKMIŞ TI fakat BANA yeni baştan VERMEDİ yalnızca AĞ ZINA ALDI Bİ RZ vakumladı VE BENİ Ö YLECE BIRAKTI Gİ Yİ Nİ P EVDEN Ç IKTIM SONRAK, İ GÜ NLERDE fazla ARAMAM karşın MALESF Bİ RDAHA O hoş GÜ NÜ BANA YAŞ ATAN SEVGİ Lİ ME RASTLAMADIM GÜ NLECE APARTMANIN Ö NÜ NDE BEKLEDİ M MALESEF GÖ REMEDİ M Bİ R KERESİ NDE KAPISINIÇ ALDIM YAŞ LI Bİ R KADIN AÇ TI PARDAON YANLIŞ Ç ALMIŞ IM Dİ YEREK AYRILDIM sebebi coşkudan İ SMİ Nİ Bİ LE SORMAMIŞ TIM ODA SÖ YLEMMEİŞ Tİ BU öykümü Sİ Zİ N PAYLAŞ MAK İ STEDİ M büsbütün GERÇ ETİ R BENİ MLE hoş dakikalar GEÇİ RMEK dileyen kadınlara MEİ L GÖ NDERSİ NLER ANKARADA OTURUYOR OLMALARI lüzumlu hepinizin vajinasından öpüyorum hoş melekleri


Hemen Aramak İster misin?

003225889597 İçinizden geldiği gibi konuşabileceğiniz eşsiz gay sohbet hatlarının tadını çıkarmaya tek bir numara kadar uzaksınız sadece.İlk hamleyi yapmak ve numaraları aramak, size beraberinde eşsiz bir boşalma deneyimi katacaktır. Karşınızda sizlerle konuşmayı iple çeken partnerleriniz tadılmaya değer bir sanal sevişme sunacaklar.

Sohbet Hattı

7/24 Arayabilirsiniz

Sohbet Hatlar

Sex Hattı ile Zevki Tadacaksınız

Yalnız kadınlarla sex hattı servisinde en uygun fiyata seks yapmak sanaldan boşalmak whatsapp üzerinden canl boşalmak görüntülü arayıp birlikte karşılıklı daha nce tadına varılmamış şeyleri gerekleştirmek için daha ne bekliyorsunuz. Hemen arayın ve cinselliğin size kattığı en güzel yeteneğinizi taş gibi bir manita ile gereğe dönüştürün.

Kategoriler

Gay Sohbet Tadını Çkarın!

Ülkemizde yoğun bir şekilde ilgi duyulan gay sohbet yapabilmek iin ihtiyacınız olan her şey buradaki numaralarda.Sitemizde yer alan sex hattı servisi sayesinde istediğiz gay sohbetlerine katılabileceksiniz. Sohbetin tadını çıkarabileceğiniz, asla telefonu kapatmak istemeyeceğiniz sohbet numaraları için dakikası uygun fiyata konuşmaya başlamak için numaraları tıklayıp aramaya başlamanız yeterlidir. Keyifli cinsel sohbetlerin tadını çıkarabileceğiniz nadide ortamlardan bir tanesi.

Tıkla Ara